Zápisy z jednání prezidia

Zápisy z jednání prezídia ČMGS jsou dosupné od roku 2010. Jsou vyhotovovány generálním sekretářem zpravidla 3-4x ročně. Obsahuji veškerou agendu, která se projednává a schvaluje na úrovni prezídia. V zápisech tedy naleznete informace o financích ČMGS, reprezentaci, činnosti STK a TMK, plnění úkolů z konference a zadávání úkolů prezídiem jednotlivým jeho členům, propagaci a rozvoji minigolfu a další. S veškerými připomínkami k zápisům se obracejte na email: sekretar@cmgs.cz

Kontakt

Český minigolfový svaz, z.s. Zátopkova 100/2
Břevnov
169 00 Praha 6

IČ: 45772495

Datová schránka: 3srqgax

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 1417235379 / 0800
info@cmgs.cz, stk@cmgs.cz